Frauenhaus_Wedel_Logo
Telefonnummer 04103-14553 - Aufnahme Tag und Nacht

Kadın Sığınma Evi

Wedel kadın sığınma evi, çocuklu veya çocuksuz, kocası, erkek arkadaşı veya ailesi ebeveyni, erkek kardeşi tarafından bedensel, cinsel veya ruhen şiddet görmüş ve tehdit altında olan kadınlar için bir korunak ve sığınılacak yerdir.
Eşcinsel olup da ilişkilerinde şiddete maruz kalan kadınlar da bizde kabul görürler.

Sığınma evimiz, bütün kültürlerden, sınıflardan ve yaşam şartlarından olan kadınlara açıktır. Kadın sığınma evinde yalnızca kadınlar ve çocukları yaşarlar. Elemanlarımız, kadınlara ve çocuklarına tarafsız bilgi ve destek sunarak eşlik etmektedirler. Wedel kadın sığınma evi 15 yatak ve 4 farklı odalardan oluşmaktadır. Mutfak, oturma odası, çocuklara oyun odası ve bahçesi ortak kullanılmaktadır.

Frauenhaus Wedel Bildleiste