Frauenhaus_Wedel_Logo
Deutsch
Türkisch
Russisch
English
Telefonnummer 04103-14553 - Aufnahme Tag und Nacht

Koruma ve Destekleme

Şayet bir kadın çocukları ile kadın sığınma evine gelir ise onunla sıkıntılarını ve sorunlarını dile getirmesi için duruma göre kısa veya uzun bir öngörüşme yapılır. Bu arada çocuklara da bir görevli tarafından çocuk bölümünde bakılır.

Öngörüşmede kadına, varoluşunu ve kendini koruyabilmesi için gerekli adımların atılması ve bunu güvenliği için başarması gerektiği anlatılır. Biz sorumlu kadın sistemi içinde çalışıyoruz, yani bir görevli daima bir kadın ile ilgilenir ve destekler, sığınma evini terk ettikten sonra da bu destekler zaman zaman devam eder. Öngörüşmede, gerekli ilk adımlar görüşülür vedesteklenir, örneğin; kadının ihtiyacına göre resmi dairelerde işleri organize edilir.

Düzenli bilgilendirme görüşmelerinde kadının yaşadıklarını anlatabilmesi ve geleceğe yönelik kendini geliştirmesi imkanı sağlanır.

Bir kriz anında (bunalımda) görevli, destekleyici ve aydınlatıcı şekilde yanında yer almaktadır. Biz kadınların ve çocukların güçlenmelerini, yeteneklerini ve yaşama sevinçlerini geliştirmelerini, imkanlari çerçevesinde yönlendiriyoruz.

Frauenhaus Wedel Bildleiste