Frauenhaus_Wedel_Logo
Deutsch
Türkisch
Russisch
English
Telefonnummer 04103-14553 - Aufnahme Tag und Nacht

Kadın Sığınma Evinde Yaşam

Kadın sığınma evi, bir yurt ya da bir otel değildir. Kadınlar yaşamlarını ve gün akışlarını kendileri düşüncelerine göre biçimlendirirler. Çocuklarının ve kendilerinin sorumluluklarını taşırlar.

Kadın sığınma evinin bir yönetmeliği vardır. Bu, kadınların ve çocukların birlikte yaşamalarını kolaylaştırır ve güvenleğini sağlar. Bütün elemanlar ve sakinler buna uymak zorundadırlar. Gizli kalmak ve güvende olmak için misafir kabul edilemez.

İkamet edildiği sürece kadınlar, kendileri gibi ve benzerini yaşamış kadınlarla karşılaşmaktadırlar, kader arkadaşlığı yapmaktadırlar. Bu da genellikle kendilerinin içinde bulunmuş oldukları durumu yenmelerine yardımcı olmaktadır. Evde birlikte yaşamanın sorunlarını, kültürel farklılıklarını, hayata bakış açılarını, kadına dair özel konuları haftalık toplantılarda konulara özel grup çalışmalarında ele alınmaktadır.

Frauenhaus Wedel Bildleiste